logos

Навчально-практична програма «Спадкоємець бізнесу»Для батьків-власників бізнесу та їх дітей, яким прийшов час переймати на себе управління бізнесом.

мбс зменшене
У процесі програми будуть розглянуті практичні кейси:

• Як правильно передати бізнес синові чи доньці так, щоб бізнес і надалі розвивався.
• Як мотивувати дитину до управління бізнесом батьків в той час, коли дитина цього не прагне.
• Як передати дитині свій досвід та в той же час не обмежити дитину у розвитку своїм досвідом.

Цільова аудиторія

 • Для батьків-власників бізнесу та їх дітей, яким прийшов час переймати на себе управління бізнесом.

Увага!

Окрім модульного навчання в програму включена дводенний модуль (стратегічна сесія) з розробки стратегії розвитку та еко-системи бізнесу, яка проводиться безпосередньо на підприємстві та включає:

 • Концепцію стратегічного планування.
 • Моделі та сутність (для чого саме потрібне стратегічне планування і чого може досягти організація).
 • Різниця між тактичним, довгостроковим та стратегічним плануванням
 • Визначення та формування цілей та задач організації (місія, візія і т.д.).
 • Етапи стратегічного планування.
 • Інструменти стратегічного аналізу.
 • Надання та визначення чіткого розуміння, що таке «організаційна структура», моделі організаційних структур та яким чином стратегічне планування впливає на формування організаційної структури в організації.
 • Сформувати чітке розуміння горизонтального та вертикального управління в організації та схеми взаємодії
 • Визначення/делегування повноважень та довіра до ключового персоналу організації
 • Мета, створення політик та процедур задля покращення управління та регламентація процесів в організації
 • Автоматизація управлінських процесів (тайм менеджмент/контроль і т.п.)

У програмі будуть розглянуті аспекти родинного бізнесу та родинної справи. Чому саме для України родинний бізнес є найбільш історично притаманний?

Програма побудована за принципом виховати бажання у дитини самостійно прийняти бізнес та ним успішно управляти і розвивати.

Модулі

 1. Родинні цінності і цілі
 • Цінності та цілі засновника компанії, його прагнення до підприємницької незалежності його сім’ї.
 • Цінності та цілі дітей засновника компанії, їх прагнення та життєві мотиви.
 • Поєднання особистих цілей з цілями бізнесу.
 • Правила та відносини, розподіл повноважень та зон відповідальності.
 • Формування договору партнерства та передачі управління бізнесом.
 1. Розробка стратегії розвитку родинного бізнесу
 • Чітке визначення власного бачення бізнесу та стратегічної мети, як власної, так і бізнесу.
 • Проведення оцінки та визначення стратегії розвитку вашого бізнесу залежно від поточної позиції на конкурентному ринку.
 • Формування плану розвитку із чітким визначенням конкретних дій, заходів, часових термінів їх виконання.
 1. Розробка унікальної ринкової пропозиції
 • Формування чіткої концепції вашого власного бізнесу.
 • Розуміння покрокової послідовності реалізації концепції бізнесу.
 • Формування елементів концепції бізнесу, яких бракує до повної системи.
 1. Маркетингова стратегія
 • Визначення дійсних потреб ключових клієнтів.
 • Розробка пропозицій для ключових клієнтів та рекламного звернення до ринку.
 • Визначення унікальних властивостей вашого продукту, які необхідні ключовому клієнту.
 • Механізми визначення ширини та глибини вашого сегменту ринку.
 • Формування маркетингової стратегії та унікальної ринкової пропозиції за принципом win-win-win яка дозволить розширити ринок збуту.
 1. Інтернет-маркетинг та SMM
 • Порядок проведення аудиту ваших бізнес-сторінок, груп та сайтів.
 • Визначення найбільш дієвих каналів просування та продаж SMM для вашого сегменту ринку та клієнтів.
 • Розробка стратегії (бачення, цілі, лійки продажу) для Facebook.
 • Порядок створення контент-плану, контенту та його поширення.
 • Порядок роботи із віддаленими працівниками з SMM, правила постановки та контрою завдань і оцінка їх результатів роботи.
 1. Формування системи продажу
 • Побудова і налагодження системи продажу
 • Визначення ефективних каналів збуту та просування.
 • Товарна, цінова та збутова політика підприємства.
 • Взаємодія з клієнтом
 • Формування програми лояльності
 • Робота з «важкими клієнтами» та негативним відгуком
 1. Управління процесами
 • Формування процесної карти підприємства.
 • Правила декомпозиції процесів
 • Інструменти опису та декомпозиція процесів підприємств.
 • План переходу з функціонального до процесного управління підприємством.
 • Гра-симуляція «Впровадження та перехід на процесне управління».
 1. Управління фінансами
 • Основні фінансові показники підприємства та їх класифікація і сегментація
 • Управління фінансами, бюджетування.
 • Поняття витрат в управлінському обліку, їх класифікація та поведінка.
 • Управління витратами за видами діяльності (ABМ).
 1. Управлінський та кадровий облік
 • Сутність калькулювання і необхідність розподілу непрямих витрат.
 • Особливості калькулювання собівартості з повним розподілом витрат і за змінними витратами.
 • Бухгалтерський облік та оптимізація податкового навантаження на малий бізнес.
 1. Управління персоналом
 • Лідерство та управління, неформальне та ситуативне лідерство.
 • Профілі компетенцій працівників та стратегія пошуку і найму персоналу.
 • Розвиток персоналу та управління кар’єрою персоналу.
 • Формування KRI та KPI працівників, мотивація персоналу.
 1. Корпоративна культура
 • Складові корпоративної культури.
 • Формування та впровадження корпоративної культури в підприємстві.
 • Філософія компанії та представлення її на ринку.
 • Прищеплення корпоративної культури персоналу.
 1. Емоційний інтелект.
 • Як працюють емоції та емоційний інтелект.
 • Емоційний інтелект людини та підприємця, що спільного та відмінного.
 • Взаємодія у конфліктах та розвиток позитивних відносин між працівниками.
 • Емоції в прийнятті рішення керівниками бізнесу.
 • Вплив емоцій на продажі та розвиток бізнесу.
 1. Брендинг та фірмовий стиль
 • Правила створення та виводу на ринок власного бренду.
 • Позиціонування та рекламна стратегія і тактика для малого бізнесу.
 • Розробка стандартів для фірмового стилю та бренд-буку.
 • Формування корпоративної культури.
 1. Наглядова рада та дирекція у родинному бізнесі
 • Формування наглядової ради і дирекції. Розподіл відповідальності.
 • Формування системи стратегічного управління родинним бізнесом.
 • Формування системи операційного управляння родинним бізнесом.
 • Умовне акціонування у родинному бізнесі. Акції при народженні, акції при управлінні, акції у спадок.

Контактна особа: Олександр Білоус 098 608 7260

director.lv.center@gmail.com

ДНІ ПРОВЕДЕННЯ – вівторок-середа

МІСТА ПРОВЕДЕННЯ – Львів.

Зв’яжіться з нами, якщо у вас виникли запитання.

Чим ми можемо бути вам корисні?

Дізнавайтесь про нас більше